Bartłomiej Bartycha

Trener Przygotowania Motorycznego